lördag 12 maj 2012

Dagspressen och döden

Idag har jag återigen hållit ett föredrag på temat dagspressen och döden. Jag har gjort det många gånger sedan jag började arbeta inom Dagspresskollegiet (1994). Det är ett ämne som tycks ha varit funktionellt som rubrik i många decennier. Se bara följande:

"På senare år har det talas mycket om ungdomars användning av dagspress. Bland annat har det påståtts att ungdomarna är en för dagspressen förlorad publik. De yngre åldersgrupperna har istället sin uppmärksamhet riktad mot radio, tv och grammofonskivor."

Att citatet inte är helt fräscht framgår tydligt av begreppet grammofonskivor; citatet kommer från pressutredningen 1979. Redan då var man orolig. Men det är de facto ett ämne som blir alltmer angeläget över tid. Dagspressen är ingen bransch i ekonomisk kris, men tillväxten av läsare underifrån - från de unga - är klen. Det får naturligtvis konsekvenser för framtiden.

Det har alltid varit så att unga läst dagstidningar i lägre utsträckning än äldre, men gapet mellan olika åldersgrupper har ökat kraftigt över tid. Idag är det inte ens 30 procent av de som är under 30 år som regelbundet tar del av en dagstidningen på papper. En del av dem läser tidningen på nätet på någon teknisk plattform istället för på papper, men eftersom cirka 95 procent av intäkterna fortfarande kommer från pappret, så är det förändrade beteendet ett problem för tidningsföretagen. Kanske är det också ett problem ur ett samhällsperspektiv, då läsningen på papper och nät är relativt olikartad.

Är då dagspressen dödsdömd? Svaret beror åtminstone delvis på vilket tidsperspektiv man har. Det finns de som i detalj pekar ut när det är dags att gräva graven i olika länder, som Future Exploration, som menar att dagspressen på papper dör i Sverige år 2025. Dit är det 13 år. Enligt min mening kan de omöjligt ha rätt. Inte ens om nedgången eskalerar kraftigt kommer den tryckta dagspressen att dö inom 13 år. Det är ju inte så att tidningsföretagen står stilla, tittar, och passivt inväntar sin egen undergång. De agerar. Kanske inte alltid så snabbt, men än så länge har de ändå i vissa avseenden lett utvecklingen; genom närvaron på nätet, genom att starta tv-kanaler och/eller gratistidningar av olika slag, genom att anpassa kostymen till en föränderlig verklighet. Till exempel.

Men det är inte bara företagens agerande som spelar roll. Människors trögrörlighet är en faktor som är betydelsefull för hur framtiden kommer att gestalta sig. De unga må rata den tryckta dagstidningen i stor utsträckning, men de som är över 30 år förändrar sina vanor relativt långsamt; långsammare ju äldre de är. Många, men inte alla, kommer att fortsätta att tycka att frukosten och dagen är förstörd om morgontidningen inte kommer. Av historien kan vi också lära oss att det är ytterst sällan som något nytt ersätter något gammalt. Det är snarare så att funktionerna hos "gamla" medier förändras.

Om vi anlägger ett längre perspektiv än 13 år, till exempel det dubbla och således befinner oss nära år 2040, så är det inte troligt att dagspressen på papper kommer att ha dött då heller. Däremot kommer dess funktion med största sannolikhet att ha förändrats radikalt, liksom utgivningstäthet, innehåll och spridning. Exakt hur förändringen kommer att se ut, är förstås svårt att sia om. Den som har en god idé om det, har en god möjlighet att bli rik via sitt konsultföretag...