söndag 29 april 2012

Allmänhetens syn på läsarkommentarer

  • Kvaliteten är dålig.
  • Censurera bort det som är kränkande.
  • Men självklart ska de finnas där.
Så kan man väldigt kort sammanfatta en studie om allmänhetens syn på läsarkommentarer som jag just skrivit tillsammans med min forna kollega Annika Bergström. Samtidigt är det väldigt många människor som inte har någon som helst uppfattning om läsarkommentarernas vara eller inte vara. Tvärtemot vad man ibland kan förledas att tro i den allmänna mediedebatten så håller inte alla på att kommentera nyheter hela tiden. Faktum är att de till och med är ganska få; knappa fem procent av befolkningen. Betydligt fler läser och ytterligare många fler har synpunkter. Omkring midsommar kommer den bok från SOM-institutet där analysen i sin helhet finns med.

lördag 28 april 2012

För några år sedan ägnade jag en sommarvecka åt att lära mig Facebook. Idag skulle jag inte vilja vara utan mina vänner och bekanta där. Att ägna tid åt det tar förvisso tid, men det är värt varje timme.

Jag har också försökt förstå poängen med Twitter. Ifråga om det har jag misslyckats totalt. Jag är en kortfattad person, men inte kortfattad. Å andra sidan måste man ju inte vara så aktiv själv; man kan ju följa andra. Men jag har svårt att orientera mig bland hashtags och dem jag följer också. Nu och då provar jag igen, fast än så länge utan större framgång. 

Nu gör jag ett försök att förstå poängen med att ha en blogg. Den här helgen handlar det mest om att lära sig mallen, men mer substantiella inlägg ska följa.

Att sociala medier är viktigt hyser jag inga som helst tvivel om. Frågan är hur kompatibel jag är med dem. Det får framtiden utvisa.