söndag 29 april 2012

Allmänhetens syn på läsarkommentarer

  • Kvaliteten är dålig.
  • Censurera bort det som är kränkande.
  • Men självklart ska de finnas där.
Så kan man väldigt kort sammanfatta en studie om allmänhetens syn på läsarkommentarer som jag just skrivit tillsammans med min forna kollega Annika Bergström. Samtidigt är det väldigt många människor som inte har någon som helst uppfattning om läsarkommentarernas vara eller inte vara. Tvärtemot vad man ibland kan förledas att tro i den allmänna mediedebatten så håller inte alla på att kommentera nyheter hela tiden. Faktum är att de till och med är ganska få; knappa fem procent av befolkningen. Betydligt fler läser och ytterligare många fler har synpunkter. Omkring midsommar kommer den bok från SOM-institutet där analysen i sin helhet finns med.

Inga kommentarer: